Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi Bölümler
Doktora Tezleri

Öğrenci Tez Başlığı Danışman Yılı
Çağıl Çoşkun Kerevitte (Astacus Leptodactylus) Varsayılan Voltaj Kapılı Sodyum Kanalı α Alt Birimi Geninin Klonlanması Ve Kanal Proteininin Moleküler Özelliklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Nuhan Puralı 2016
Barkın İlhan Electrical Source Imaging: Improvements in EEG Applications Doç. Dr. Süha Yağcıoğlu 2009
Can Demiray
Ruhi Soylu Bir işitsel olaya ait nöral temsilin dinamik (oluşum ve sönüm) karakteristikleri üzerinde uyarım parametrelerinin etkileri Prof. Dr. Pekcan Ungan 2003
Süha Yağcıoğlu Değişik türden işitsel stimuluslarla insan akustik korteksinde uyarılan uzun latanslı yanıtlar arasındaki farklılıklar: Bir elektriksel dipol analizi Prof. Dr. Pekcan Ungan 1998
Cüneyt Göksoy Kobaydan kaydedilen orta latanslı işitsel yanıtlarda (MLR), kulaklar-arası etkileşim ve bunun yönsel işitmeyle ilişkisi Doç. Dr. Rezzan Utkuçal 1995
Belgin Büyükakıllı Düz kasların pasif viskoelastik özelliklerinin geçici kuvvet yanıtlarındaki erken toparlanma evresine katkısı Doç. Dr. Necla Öztürk 1994
Ülkü Çömelekoğlu Düz kasların kasılma kinetiğinin küçük ve büyük genlikli uzunluk uyarılarıyla incelenmesi Doç. Dr. Necla Öztürk 1994
Hacer (Şahin) Erar Kulaklar ve beyin sapının ilgili nükleuslarından oluşan işitsel alt-sistemin elektrodinamiği: ABR ve FFR potansiyellerinden elde edilen genlik-frekans karakteristikleri
Prof. Dr. Pekcan Ungan 1992
Bülent Özmen Beyin uyartılmış potansiyellerinin ölçümü için mikrobilgisayar tabanlı sinyal toplama sistemi programlanması Prof. Dr. Pekcan Ungan 1989
Nihal Tümer Kobay viseral organlarındaki aktif düz kasların dinamiğinin bir analizi Doç. Dr. Erol Başar 1980
Sirel Karakaş Görsel stimülasyonla uyartılmış yüksek frekanslı beyin potansiyelleri Doç. Dr. Erol Başar 1978
Aşkın Tümer Değişik hayvanlardaki lenf düğümlerine ait spontane aktivitelerin sistem teorisi yöntemleriyle bir komperatif analizi Doç. Dr. Erol Başar 1978
Necla (Demir) Öztürk Beynin septum bölgesinin sistem analizi Doç. Dr. Erol Başar 1974
Canan (Eroğlu) Erdem Düz kaslarda spontane kasılma öz şekillerinin zaman ve frekans alanlarında analizi Dr. Erol Başar 1974
Pekcan Ungan Kedi işitme korteksindeki uyartılmış potansiyellerin sistem teorisi analizi Dr. Erol Başar 1974
Çiğdem Özesmi Dr. Erol Başar 1972

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biyofizik Ana Bilim Dalı


06100 Sıhhiye Ankara