Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi Bölümler
Genel Tanıtım

1970 yılında bir enstitü olarak kurulmuş olan birimimiz, 80'li yılların başında kurulan Yükseköğretim Kurulu'nun öngördüğü uygulamaya paralel olarak, Tıp Fakültesinin bir Bilim Dalı haline gelmiş ve 1981 yılından itibaren Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencilerine okutulmasına karar verilen Biyofizik dersleri birimimiz öğretim elemanlarınca hazırlanarak verilmeye başlanmıştır; 1987 yılından bu yana Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü içinde bir Ana Bilim Dalı olarak etkinlik göstermektedir.

Biyofizik Ana Bilim Dalının alt birimi yoktur. Konuları aşağıda belirtilen araştırmaların yürütüldüğü iki Beyin Araştırmaları Laboratuvarı, bir Kas Laboratuvarı, bir de Hücresel Elektrofizyoloji ve Görüntüleme Laboratuvarı bulunmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI

  • Beynin işlevleri ile elektriksel etkinliği arasındaki ilişkiler; değişik duyusal (özellikle işitsel ve görsel) fonksiyonlara ya da, öğrenme, tanıma, dikkat gibi psikofizyolojik süreçlere ilişkin nöral mekanizmaların dinamik özellikleri.
  • Reseptör adaptasyonu ve sinirsel kodlama; gerim reseptörleri ve sodyum kanallarının membrandaki topografik dağılımı; mekano-transdüksiyon işleminin matematik modeli.
  • Çalışmaların gerektirdiği bazı özel elektronik cihazlar ile yazılımların tasarımı ve gerçekleştirilmesi. Örneğin, EEG ve Uyarılmış Potansiyel kayıtlarının yapılabilmesini, beyin haritalama ve dipol analizi yöntemlerinin uygulanabilmesini sağlayan 128 kanallı ve PC bazlı bir sistem, tümüyle Ana Bilim Dalımızda gerçekleştirilmiş olup, ülkemizde bu kapasiteye sahip ilk ve tek kayıt sistemi olarak halen Beyin Araştırma Laboratuvarımızda kullanılmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biyofizik Ana Bilim Dalı


06100 Sıhhiye Ankara